Máy đo độ rã DTG 200i-IS, Hãng Copley/Anh

  • DTG 200i-IS Tuân thủ Dược điển: Theo tiêu chuẩn có trong dược điển châu âu chương 2.9.1 và dược điển Mỹ chương 701 và 2040
  • Giao diện người dùng: Màn hình cảm ứng
  • Hệ thống giỏ: Tự động di chuyển lên xuống từ bắt đầu cho đến khi kết thúc thử nghiệm
  • Tần suất của giỏ: 10-50 lần/phút
  • Khoảng di chuyển của giỏ 55 ± 1 mm
  • Kiểu gia nhiệt: độc lập bằng bộ gia nhiệt/tuần hoàn kỹ thuật số
  • Khoảng nhiệt độ: nhiệt độ môi trường đến 50oC
  • Thời gian chạy: lên đến 99 giờ, 59 phút, 59 giây