Máy đo độ hòa tan DIS-600i, Hãng Copley/Anh

  • DIS-600i Tuân thủ Dược điển: Theo tiêu chuẩn có trong dược điển châu âu chương 2.9.1 và dược điển Mỹ chương 701 và 2040
  • Giao diện người dùng: Màn hình cảm ứng
  • Vị trí khuấy: 6
  • Khoảng tốc độ quay: 20 – 220 rpm +/- 2%
  • Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1°C
  • Khoảng nhiệt độ: nhiệt độ môi trường đến 50oC
  • Khử rung: bộ gia nhiệt độ rung thấp
  • Thời gian chạy: lên đến 99 giờ, 59 phút, 59 giây