Thiết bị đo tỉ trọng khối của bột Scott Volumeter, Hãng Copley/Anh

  • Phễu làm bằng thép không dỉ ở đầu tích hợp 10-18 mắt lưới bằng thép không dỉ
  • Đáy phễu làm bằng thép không dỉ
  • Một hộp 4 tấm vách ngăn thủy tinh
  • Cốc đựng bột ở phía cuối có dung tích 25 +/- 0,05 mL