Máy đùn tạo hạt, sợi

  • Nghiền bột ướt thành hạt hình trụ dài.