Máy lắc tạo hạt 30 kg/giờ YK60

  • YK60: Vật liệu khô: 30 kg/giờ
  • YK90: Vật liệu khô: 100kg/h
  • YK160: Vật liệu khô: 300 kg/h