Máy cán bột xát hạt YS-RC

  • Dược phẩm : Thuốc Đông y, Thuốc Tây, Hóa chất kháng sinh, Sản phẩm Nông nghiệp, Thực phẩm.
  • Sản xuất hạt có trọng lượng riêng cao hơn và khả năng chảy tốt hơn.