Máy đóng vỏ hộp thuốc DZH-50S

  • Kích thước tối thiểu của thùng carton: 60*20*20m/m
  • Kích thước tối đa của thùng carton: 200*80*80m/m
  • Tốc độ sản xuất: 20-60 thùng/phút