Máy đóng hộp carton XWZ120 hãng Hoping

  • Năng suất: 30 – 120 hộp/phút
  • Kích thước hộp:
    • Chiều dài: 70 – 180 mm
    • Chiều rộng: 35 – 95 mm
    • Chiều cao: 15 – 65 mm