Máy đóng hộp carton XWZ500H hãng Hoping

  • Năng suất: 100 – 500 hộp/phút
  • Kích thước hộp:
    • Chiều dài: 80 – 180 mm
    • Chiều rộng: 40 – 75 mm
    • Chiều cao: 15 – 50 mm