Máy đo độ cứng viên thuốc TH3/500N, Hãng Copley/Anh

  • Hiệu chuẩn thông số dễ dàng
  • Nhiều lựa chọn đơn vị đo lực ((N, g, lbs, oz)
  • Máy cầm tay có ngăn chứa mẫu sau khi đo
  • Màn hình LCD hiển thị rõ ràng
  • Đo các viên có đường kính <30 mm
  • Chỉ đo lực gây vỡ viên mà không đo đường kính viên