Dây chuyền đóng lọ hạt ngũ cốc

Là một hệ thống tự động được sử dụng để đóng gói hạt ngũ cốc vào lọ.