Dây chuyền đóng lọ viên nang

là một hệ thống tự động được sử dụng để đóng viên nang vào lọ. Dây chuyền này bao gồm nhiều máy móc khác nhau, mỗi máy thực hiện một chức năng cụ thể trong quá trình đóng lọ.