Máy đóng gói hạt hút ẩm đa rãnh tốc độ cao

Là thiết bị dùng để đóng gói hạt hút ẩm vào chai hoặc hộp một cách tự động và hiệu quả