Máy trộn cao tốc 150kg/mẻ sản xuất tại Việt Nam

  • Kích thước máy (DxRxC) Appro.: 2330x2200x2260
  • Thể tích buồng trộn: 450 liter
  • Công suất trộn: Max 150kg/mẻ
  • Công suất motor cánh chém tạo hạt: 7.5 Kw
  • Tốc độ cánh chém tạo hạt điều khiển vô cấp bằng Inverter: 1.400 – 2.800 r.p.m