Máy trộn quay ly tâm 340 kg YHA-1

Xuất xứ: Trung Quốc

Máy trộn quay ly tâm 340 kg YHA-1 có thể tự động nâng thùng, trộn . Một máy trộn YHA-1 được trang bị các thùng khác nhau có thể đáp ứng các yêu cầu trộn khác nhau đối với các sản phẩm khác nhau và các lô khác nhau.