Máy sấy tầng sôi quy mô phòng thí nghiệm, Pilot CFG-5

  • Năng suất 0,5-5 kg/lần
  • Nhiệt độ sưởi ấm Nhiệt độ phòng-110 Kiểm soát nhiệt độ PID
  • Tỷ lệ thu hồi vật liệu ≥99%
  • Độ ẩm sau khi sấy 5%