Máy đánh bóng và phân loại viên nang 600.000 viên/giờ LSV-C100

Máy đánh bóng viên nang LSV-C100 có chức năng kép là đánh bóng và phân loại viên nang. Đầu vào của máy có thể được kết nối với bất kỳ kiểu máy đóng viên nang nào và đầu ra với máy phân loại viên nang và máy dò kim loại, để thực hiện dây chuyền sản xuất đánh bóng, nâng, phân loại và phát hiện viên nang.