Máy chiết rót và đóng kín viên nang mềm tự động NJP-300/600

NJP-300 : 18.000 viên / giờ

NJP-600: 36.000 viên / giờ

Niêm phong: 40.000~50.000 viên / giờ