Máy ép vỉ DPB-100/140 hãng Hualian

  • DPB-100
    • Năng suất: 2100 vỉ/h
    • Kích thước vỉ: 80*57 mm
  • DPB-140
    • Năng suất: 3600 vỉ/h
    • Kích thước vỉ: 80*57 mm

Kích thước vỉ có thể thay đổi theo yêu cầu