Dây chuyền ép vỉ DHL7005H hãng Hoping

là hệ thống tự động được sử dụng để đóng gói các sản phẩm dạng viên nén, viên nang, viên sủi, v.v. vào vỉ nhựa hoặc nhôm

Năng suất tối đa: 700 vỉ/phút và 500 hộp/phút