Máy dập viên 39 chày ZP1139

Model

ZP1124(A): 24 chày

ZP1129(A): 29 chày

ZP1134(A): 34 chày

ZP1136(A): 36 chày

ZP1139(A): 39 chày