Máy chiết rót và đóng kín viên nang mềm tự động 36.000 cái/giờ NJP-500

Máy chiết rót và đóng kín viên nang mềm tự động NJP-500 cho đến nay là loại máy tiên tiến nhất thuộc loại này trên thị trường quốc tế