Máy chiết rót ống tiêm

  • Vật liệu áp dụng: Chất lỏng và thuốc mỡ
  • Ống tiêm áp dụng: 0,5-80ml
  • Độ chính xác điền: ≤±1-2%
  • Số kim tiêm: 1 kim
  • Khả năng sản xuất: 2400-2700 trang/giờ