Máy chiết rót ống bẻ DPT-88/5

  • Độ sâu hình thành tối đa: 15mm
  • Tốc độ: 1-20 cắt / phút
  • Vật liệu: PVC/PE (0,2-0,4)*120mm
  • Dung tích: 2-20ml