Máy phân tích bia tự động FermentoFlash, Hãng:Funke – Gerber

Model: FermentoFlash (Article-No: 3572)

Hãng sản xuất: Funke Gerber 

• Độ cồn: 0,00% … 15,00%; »» Độ tái lập ± 0,02%
• Chiết xuất: 0,00% … 10,00%; »» Độ tái lập ± 0,04%
• Chiết xuất biểu kiến: 0,00% … 10,00%; »» Độ tái lập ± 0,04%
• Hèm gốc: 0,00% … 20,00%; »» Độ tái lập ± 0,04%
• Tỷ trọng 0,95 … 1,05 g / cm3; »» Độ tái lập ± 0,0002 g / cm 3
• Áp suất thẩm thấu: giá trị tính toán