Máy nghiền đĩa năng suất 10-60 kg/h

Máy sử dụng đĩa nghiền để nghiền vật liệu thành các mảnh nhỏ hơn. Tùy vào từng model để lựa chọn năng suất phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Model:

  • 1200Z (Năng suất 10 – 20kg/h)
  • 2200 (Năng suất 20 – 40kg/h)
  • 3000 (Năng suất 20 – 50kg/h)
  • 3000L (Năng suất 20 – 60kg/h)