Máy ép vỉ nhựa-giấy DPB-420/520 hãng Hualian

Model:

  • DPB-420
    • Kích thước tối đa bên trong: 375*375*50mm
    • Kích thước tổng thể: 6478*1150*1621.5mm
  • DPB-520
    • Kích thước tối đa bên trong: 375*475*50mm
    • Kích thước tổng thể: 6478*1270*1621.5mm