Máy ép vỉ DPB-260/330 hãng Hualian

  • DPB-260
    • Năng suất: 7200-12000 vỉ/h
    • Kích thước vỉ: 80*57 mm
  • DPB-330
    • Năng suất: 9000-15000 vỉ/h
    • Kích thước vỉ: 80*57 mm

Kích thước vỉ có thể thay đổi theo yêu cầu