Máy ép trục vít có sử dụng sàng tách nước năng suất 20 – 40 m3/h

Thiết kế có tích hợp sàng lọc sơ bộ giúp các nhà đầu tư tiết kiệm chi phí xử lý chất thải đáng kể. Hiện nay máy ép trục vít có sử dụng sàng tách nước được lắp đặt trộng rãi trong nhiều hệ thống xử lý chất thải tại các trang trại chăn nuôi trên toàn quốc.

Model:

  • TZ – 800
    • Năng suất: 20 – 25m3/h
    • Trọng lượng: 310kg
  • TZ – 1200
    • Năng suất: 35 – 40m3/h
    • Trọng lượng: 480kg