Máy đóng gói chứa nito tự động năng suất 5-60 túi/phút

Máy có năng suất cao, từ 5 đến 60 túi mỗi phút, phù hợp cho các doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa và lớn.