Hệ thống trộn và nghiền siêu mịn tầng sôi

  • Máy trộn: Máy trộn được sử dụng để trộn các nguyên liệu trước khi nghiền. Điều này giúp đảm bảo rằng các nguyên liệu được trộn đều và phân bố đồng đều trong bột.
  • Máy nghiền siêu mịn tầng sôi: Máy nghiền siêu mịn được sử dụng để nghiền các nguyên liệu thành bột mịn.