Hệ thống chiết xuất và cô đặc chân không 500 lít

Nồi chứa nguyên liệu dạng côn dung tích : 500 lít

Kiểu dáng bồn bên trên thì to xuống dưới thì côn lại, dưới đáy côn là cửa xả nguyên liệu , kết hợp lưới lọc nguyên liệu đường kính 400mm, đóng mở bằng bu nông tháo nhanh vật liệu chế tạo bằng inox 304