Dây Chuyền Sản Xuất Kẹo Dẻo 600 Kg/H APK-GM600Q

Dây Chuyền Sản Xuất Kẹo Dẻo 600 Kg/H APK-GM600Q vận hành dễ dàng và hoạt động ổn định. Quá trình xử lý cho toàn bộ dây chuyền bao gồm nấu, lắng, chuyển thành phẩm, hệ thống xử lý và tái chế bột. Dây chuyền sản xuất này được điều khiển bởi hệ thống PLC với khả năng nạp và dỡ khuôn hoàn toàn tự động.