Dây chuyền sản xuất kem đánh răng

Bao gồm

  • Máy trộn nhũ hóa chân không ZGJ
  • Máy chiết rót đóng tuýp kem đánh răng