Dây chuyền đóng gói thực phẩm dạng thanh

là một hệ thống tự động được sử dụng để đóng gói các sản phẩm thực phẩm dạng thanh, ví dụ như thanh sô cô la, thanh kẹo và thanh granola,….