Dây Chuyền Đóng Gói Lọ Bột Tự Động LD-PAF01

Dây chuyền đóng gói lọ bột tự động LD-PAF01 sử dụng để đóng gói bột trong ngành dược phẩm, thực phẩm, hóa chất và các ngành công nghiệp khác. Chẳng hạn như: bột sữa, bột cà phê, bột gia vị, bột trà, bột protein và bột đậu, v.v.