Dây chuyền chiết rót và đóng nắp chai KGZ

  • Thể tích chai: 5-100ml
  • Khả năng sản xuất: Cho chai 10ml: 18000 chai/giờ