Dây chuyền chiết rót và đóng nắp chai dầu gội tự động

Là một hệ thống hoàn chỉnh được thiết kế để chiết rót và đóng nắp tự động dầu gội vào chai.