Băng tải dò kim loại

  • Độ nhạy phát hiện:
    • Fe ≥ 0,8 mm  
    • SUS ≥ 1,5 mm
  • Chiều rộng của vành đai: 400mm
  • Chiều cao phát hiện : 70mm
  • Tốc độ: 0,35m/giây