Bàn thí nghiệm áp tường Sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn ISO 9001

Bàn thí nghiệm áp tường

Sản xuất tại Việt Nam
Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Kích thước ngoài: 1800 x 750 x 800 (D x R x C) (mm)